Patroondoorbrekend Denken

Nu de coronamaatregelen langere tijd lijken aan te houden, zien culturele instellingen zich genoodzaakt om nieuwe oplossingen te verzinnen om de schade als gevolg van die maatregelen zo veel mogelijk te beperken en nieuwe kansen te creëren. Daarom heb ik een training ‘patroondoorbrekend denken’ verzorgd voor mensen die in de culturele sector werken. Cirkeldenken Of we […]