Visie

Ik heb door de jaren heen al veel soorten opdrachten tot een goed einde gebracht. In mijn aanpak werk ik vanuit drie invalshoeken:

Voor het succesvol afronden van je opdracht of vraagstuk moet vanuit alle drie de invalshoeken actie ondernomen worden. Je moet niet alleen een helder resultaat formuleren, maar ook de belangen kennen en afstemmen én de goede keuzes maken.

Want, zonder resultaat ontstaat er geen richting om naar toe te werken, zonder afgestemde belangen is er geen draagvlak voor datgene wat er moet gebeuren en als er geen keuzes gemaakt worden ontstaat er geen beweging en dus geen voortgang.

Daarom focus ik altijd, in welke rol je me ook inzet, op het geven van richting, het creëren van draagvlak en het organiseren van beweging. En ik zorg dat het afkomt!

Een helder resultaat formuleren

Je begint nooit zomaar ergens aan. Het moet immers wel iets opleveren. Toch? Het moet ergens toe leiden. Je wil iets bereiken. Er moet iets gecreëerd worden dat er eerder nog niet was. Of er moet wat veranderd worden. Of het moet juist verbeterd worden.

Hoe dan ook, wat er ook moet gebeuren, het is belangrijk om helder te formuleren welk resultaat je wil bereiken. Dat geeft richting namelijk.

De belangen kennen en afstemmen

Als niemand er belang bij heeft dat er iets gebeurt, gebeurt het ook niet. Ga bij jezelf maar na wanneer jij in beweging komt? Maar als er verschillende belangen spelen, wordt het ook ingewikkeld. Zeker als de mensen met die belangen een prominente rol spelen in jouw opdracht of vraagstuk.

Het is niet altijd eenvoudig om ieders belangen te kennen en die op elkaar af te stemmen. Niet iedereen is er even uitgesproken over. Niet iedereen is zich even bewust van zijn of haar belang. Daarom is het des te belangrijker ze inzichtelijk te krijgen. Want daarmee creëer je draagvlak.

De goede keuzes maken

Complexe vraagstukken gaan altijd met lastige keuzes gepaard; dat is nou juist wat het vraagstuk zo complex maakt. Je hebt constant keuzes te maken over van alles. En hoe complexer het vraagstuk, hoe moeilijker te overzien wat de consequenties van de keuzes zijn. Wat gebeurt er bij optie 1 en wat bij optie 2? En wat betekent dat voor ieders belangen? Met welke keuzes bereik ik mijn resultaat? Of moet ik mijn resultaat misschien bijstellen? Voor je het weet zie je door de bomen het bos niet meer en stel je het maken van keuzes uit. Maar je moet die keuzes wèl maken. Anders organiseer je geen beweging en boek je geen vooruitgang.

Resultaat, belangen en keuzes in samenhang

Zonder resultaat heb je geen richting om naar toe te werken. Zonder afgestemde belangen is er geen draagvlak voor datgene wat er moet gebeuren. En als je geen keuzes maakt, ontstaat er geen beweging en dus geen voortgang.

Soms loopt een opdracht of een proces vast op één van deze factoren. Het komt echter veel vaker voor dat ze op elkaar van invloed zijn. Daarom is het zo ingewikkeld. Ik help jou te ontrafelen waar het vastloopt en laat je zien hoe je verder kan. Als je het wil, help ik je je opdracht af te maken. Het komt hoe dan ook goed én het komt af. 

Wil je dat het goed komt én dat het af komt?