Critical Friend | Procesbegeleider | Trainer

7D82252D-A846-4135-9A1C-45B5609AA233_1_201_a

Visie op eten en drinken

Halverwege 2017 heeft de Zorgcirkel – in samenspraak met bewoners, reisgezelschap en diverse medewerkers uit alle regio’s – een Zorgcirkelbrede visie op eten en drinken geformuleerd.

Desalniettemin merken men in de regio Egmond-Heiloo dat er behoefte was aan een regionale invulling van deze Zorgcirkelbrede visie. Eentje die door de mensen die in Egmond-Heiloo werken is gemaakt. Eentje die zij kunnen doorvertellen, omdat zij ‘m zelf bedacht hebben. Daarom hebben we de algemene visie vertaald naar een eigen regionale variant.

De regionale visie sluit aan op de Koers, het meerjarenplan van Egmond-Heiloo en de Zorgcirkelbrede visie op eten en drinken. Het is de leidraad voor de strategische keuzes die zij in hun regio maken. En aan deze strategische keuzes koppelen ze hun doelen en acties voor de komende jaren.

De regionale visie op eten en drinken is ontstaan in samenwerking en afstemming met medewerkers, zorgmanagers en de cliëntenraad. Er hebben verschillende inspirerende bijeenkomsten plaatsgevonden, waarin de aanwezigen hun eigen dromen op ludieke wijze hebben vertolkt. Daarna zijn we in een bijeenkomst vooral op zoek gegaan naar onze gedeelde droom, onze gezamenlijke ambitie. Van daaruit hebben we, rekening houdend met de ontwikkelingen in en behoeften van onze regio, bepaald welke (strategische) vraagstukken wij de komende jaren oppakken. In welke volgorde we dat gaan doen, in welk tempo en op welke wijze wordt op een later moment bepaald.