Critical Friend | Procesbegeleider | Trainer

pexels-oleg-magni-2764675

Leukste werkgever van Noord-Oost Groningen

De directeur van de Volkskredietbank heeft een duidelijke missie: zij wil van haar organisatie de leukste werkgever van Noord-Oost Groningen maken.

Zij heeft daar wel ideeën bij. Maar ze is ook ontzettend benieuwd naar de visie van haar MT op de toekomst van de Volkskredietbank. Daarom wil ze samen met hen een perspectief creëren én een plan bedenken waarin staat hoe zij daar invulling aan gaan geven.

Ik functioneer als sparringpartner. Iemand die met haar meedenkt, die met haar én met het MT onderzoekt hoe dat plaatje van de toekomstige organisatie er uit zou kunnen zien. En die haar helpt om een paar lastige noten te kraken die daar ongetwijfeld bij aan de orde zullen komen. Want wat betekent dat toekomstplaatje voor de wijze waarop hun organisatie is ingericht? Wat betekent dat voor de wijze waarop zij met elkaar werken? Wat is er voor nodig om dat plaatje te realiseren? En hoe kunnen zij daar het beste leiding aan geven?