Critical Friend | Procesbegeleider | Trainer

fullsizeoutput_18ce

De toegevoegde waarde van de GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Primair Onderwijs Condor wilde graag met een paar oude gewoontes breken. De leden – deels docenten en deels ouders – wilden van grotere toegevoegde waarde zijn voor de scholen en de decentrale medezeggenschapsraden. En nu er een nieuw stategisch beleidsplan in de maak was, was dit hét moment om samen te bepalen waar de GMR waarde kon toevoegen.

We hebben stilgestaan bij zaken als gedeelde waarden, belangen en ambities voor de GMR: waar staan wij eigenlijk voor als GMR, hoe kijken wij tegen onze rol aan, hoe willen we ons verhouden tot onze stakeholders, welke vraagstukken vinden we belangrijk en welke helemaal niet? En als we dat weten van elkaar, hoe ziet de GMR in 2020 er dan uit? Hoe geven we dat vorm? Wat vraagt dat van eenieder?